.

Bobletley và Matridel sẽ được tổ chức vào cuộc thi TLC hoặc 2021 WWE Royal?

.
2021-09-30 15:55:22 (GMT+7)

Hiện tại, Matt Ridel và Biebis Rushli dự kiến \u200b\u200bsẽ được thực hiện trên TLC vào cuối tuần này, nhưng bây giờ, không có thông báo nào bất kỳ trò chơi nào..

Theo \"Người quan sát đấu vật\", Melze báo cáo rằng cuộc thi của Matridel cho Quảng trường Bababira dự kiến \u200b\u200bsẽ nằm trong cuộc thi Hoàng gia, thay vì TLC.

Mặc dù ông nói rằng tình hình có thể thay đổi mỗi ngày, có vẻ như trận chiến này có thể tiếp tục và được thực hiện trên cuộc thi hoàng gia dự kiến \u200b\u200bvào tháng 1 tới vào năm tới.

Do đó, Matt Riddel so với Boblet, Bobilla, có thể không được công bố trên TLC.

Được biết, cuộc thi Hoàng gia sẽ được tổ chức tại sân vận động Tropicana gần đây, nhưng không có ngày và chi tiết về ngày chính thức.

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...