.

WWE RAW SỐ 1483: Syrily đạt được cơ hội để thách thức vô địch WWE

.
2021-11-26 10:17:39 (GMT+7)
Sê-ri sự kiện: RAW Thời gian phát sóng: 26 tháng 10 năm 2021

Vấn đề này: Seclins đã có thách thức vô địch WWE Big E Chance

Chọc tôi, WeChat xem trò chơi

Giải thích tiếng Trung và tiếng Anh: Chơi

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...