.

Maca: Rabit là 10 triệu nông dân EU đến Paris

.
2021-09-30 00:46:53 (GMT+7)

Theo báo cáo \"Thẻ ngựa\", Rabiot hy vọng sẽ nhận được 10 triệu tiền lương châu Âu tại Paris để chấm dứt hợp đồng gia hạn của bạn.

Hợp đồng Rabiot và Paris sẽ hết hạn vào tháng 6 năm sau, tên của ông cũng là người liên lạc với một số người khổng lồ và những khả năng lớn nhất là Barcelona.Thẻ ngựa cho biết miễn là Paris đã cung cấp 10 triệu tiền lương châu Âu, anh sẽ tiếp tục ở lại đây.

Trước đây, Rabiot đã không tham gia vào danh sách Champions League ở Paris và Liverpool, và anh ta bị cuốn theo danh sách Đội và Bordeaux League.

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...