.

Bảng hiệu vô địch thế giới Badminti, vòng 3 của Lin Bao Gặp gỡ Wang Yihan và kẻ thù đã chết

Vào ngày 9 tháng 8, World Badmark tuyên bố chữ ký của Paris Badminto, Lin Dan và Bao Chun đã đến gặ

2021-09-29 18:04:03