.

Lang Ping đã chào đón ngày sinh nhật đầu tiên đến sinh nhật đầu tiên của 100 ngày, người kế vị vẫn chưa được hoàn thiện | Bóng chuyền nữ Trung Quốc | Thế vận hội Olympic | Thế vận hội Tokyo

.
2021-12-11 03:47:10 (GMT+7)

Vào ngày 10 tháng 12:

Vào ngày 10 tháng 12, cựu nữ nữ Trung Quốc thường đã nhân giống Lang Ping mở rộng vào ngày sinh nhật của đứa trẻ 61 tuổi, \"Bóng chuyền nữ Trung Quốc\" chính thức gửi một phước lành cho Langping cho lần đầu tiên.Người hâm mộ cũng đưa ra một thông điệp trên nền tảng truyền thông xã hội của cô ấy và gửi những phước lành sinh nhật của cô ấy.

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...