.

Super Guangdong 3-1 Captive năm chiến thắng Shandong 3-0 Tứ Xuyên Chiết Giang để đi Vân Nam | Đội tuyển Hà Bắc | Đội ngũ Quảng Đông | Đội Tứ Xuyên | Đội Chiết Giang

.
2021-12-03 03:47:01 (GMT+7)

Vào ngày 2 tháng 12:

2021-2022 Bóng chuyền nữ Trung Quốc Super League, một vòng thi đấu thứ sáu, Đội Quảng Đông 3-1 đã đánh bại đội tuyển Hà Bắc giành chiến thắng trong năm chiến thắng liên tiếp, đội bóng Sơn Đông 3-0 Rất nhiều trò chơi để giành chiến thắng trong đội Tứ Xuyên và đội Chiết Giang đã giành được đội Vân Nam để giành chiến thắng trong trò chơi thứ hai.

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...