.

Thay thế xếp hạng nữ Super Thiên Tân vẫn còn năm Larssson xếp hạng Larssson Thượng Hải giành chiến thắng bốn trận | Đội Thiên Tân | Đội tuyển Hà Bắc | Đội Tứ Xuyên | Đội Quảng Đông

.
2021-12-02 03:47:01 (GMT+7)

Báo cáo vào ngày 1 tháng 12:

2021-2022 Đội bóng chuyền nữ Super League Super League, một nhóm Thiếu nhóm Champion Đội Thiên Tân Thay thế chính, vẫn tham gia đội ngũ năm tuổi với 3-0 Sheng, Đội Guangdong 3-1 đảo ngược đội Tứ Xuyên để giành được bốn chiến thắng liên tiếp, đội Sơn Đông đã đánh bại đội Vân Nam.B Nhóm đội Thượng Hải dưới viện trợ nước ngoài Larsen, 3-0 đã giành được đội Henan giành được bốn chiến thắng liên tiếp, đội Liêu Ninh 3-1 đội Phúc Kiến thấp hơn.

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...