.

Super Gold Soft Cảnh 17 điểm Thượng Hải 3-0 Liêu Ninh Thâm Quyến Hai trận Giang Tô 3-0 Bắc Kinh | Đội Gia Giang | Đội Liêu Ninh | Đội Thâm Quyến | Gong Xiangyu

.
2021-11-28 03:47:08 (GMT+7)

27 tháng 11:

2021-2022 Bóng chuyền nữ Super League B là nhóm thi đấu thứ hai, sự xuất hiện đầu tiên của đội Thượng Hải, dưới sự lãnh đạo của viện trợ nước ngoài của Hàn Quốc 17 điểm, đánh bại Đội Liêu Ninh với tỷ số 3-0 để giành chiến thắng đầu tiên của nhóm.Đội Thâm Quyến 3-1 đã giành được đội Phúc Kiến đã giành được hai trận đấu, Gong Xiangyu đã lãnh đạo đội Giang Tô đánh bại đội Bắc Kinh 3-0.

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...