.

2021 Đội ngũ Snooker Grand Prix được xác định!Zhao Xinchong sẽ chiến đấu bang hội

.
2021-12-12 03:46:19 (GMT+7)

Sau khi Snooker Scotland mở, dòng sản phẩm Grand Prix 2021 đã hoàn toàn quyết tâm vào tuần tới!Tuy nhiên, vì bảng xếp hạng Top 32 trong phiên duy nhất sẽ tiếp tục thay đổi, mảng hiện đang được xác định là Zhao Xinke vs Golde.

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...