.

Messi chưa bao giờ chơi ở Barcelona, \u200b\u200banh vừa rời khỏi Barcelona.

.
2021-12-12 03:38:34 (GMT+7)

Trong vòng cuối cùng của Champions League, Barcelona 3-0 đánh bại Bayern, Champions League 16.

Đây là lần đầu tiên sau 21 năm, Barcelona đã không đủ điều kiện từ sân khấu nhóm Champions League.Barcelona sẽ là bản sắc của đội thứ ba chơi Cúp châu Âu.

EPSN trên các trang mạng xã hội chỉ ra rằng lần cuối Barcelona đã chơi Europa League (trước đây là UEFA Cup) hoặc trong mùa giải 2003-04, Messi mùa giải 2004-05 ở Barcelona đã tổ chức chương trình đầu tiên.

ở Barcelona, \u200b\u200bMessi chưa bao giờ chơi Cup châu Âu, nhưng Messi rời Barca bốn tháng, Barcelona sẽ chơi Cúp Cup châu Âu.

ESPN rõ ràng muốn thực hiện điều này đã chứng minh quá nhiều ảnh hưởng của Messi của Barcelona, \u200b\u200bvà sự hiện diện của ông là một sự đảm bảo về hiệu suất Barcelona.

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...