.

Western Media J Focus Barria Out: Đau đớn nói đấu thầu cho Champions League rơi vào địa ngục

.
2021-12-10 03:38:18 (GMT+7)

\"Maca\" đã chơi danh hiệu lớn \"chìm\", cho biết Barcelona hạ thấp đến Cup Liên minh châu Âu, và cuộc khủng hoảng đã sâu hơn.

\"Tin tức thể thao thế giới\" đã đóng vai trò \"Zero\", nói rằng Barcelona thiếu bóng đá và tài nguyên, đối mặt với sức mạnh của đối thủ của họ, Barcelona đã chấp nhận những bài học về thực tế..

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...