.

Saina: Tôi nhìn lên và tôi đã nhìn thấy bóng vào Lều Lion này.

.
2021-12-11 09:49:43 (GMT+7)

Nói về sóng thế giới tầm xa của mình, Saina nói: \"Thành thật mà nói, tôi chỉ nhìn lên, sau đó tôi thấy bóng vào lưới. Tôi nghĩ rằng đây là dấu ấn (teltgen) là không may. \"

Nói về xổ số 1/8, Saina nói:\" Chúng ta sẽ thấy ai, nhưng bây giờ tôi vẫn đang ở Champions League 1/8, chúng ta phải tập trung vào các cuộc thi còn lại ở nửa trên, nhiều điểm hơn. \"

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...