.

Danh sách cuộc đua nhóm Champions League: Demon 10 Ball Lawan thứ nhất 9th

.
2021-12-11 09:49:19 (GMT+7)

Champions League của Giải vô địch mùa này, ngoài các nhóm F, danh sách game bắn súng hiện tại được xếp hạng dưới đây.

1, Ale: 10 Ball

2, Lai Wan: 9 Ball

3, enkunu: 7 quả bóng

3, Sara Ht: 7 Ball

5, C Luo: 6 bóng

6, Benzema: 5 Ball

6, Surban: 5 Ball

6, Messi: 5 bóng [ 123]

6, Machres: 5 Ball

10, MBPE: 4 Bóng

10, Pedro-Gon Vis: 4 Ball

10, Glezman: 4 Ball

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...